Pääsivu

Turvallisuus- toiminnan tavoitteita

Kurssipalautteita

Kouluttajat

Yhteydenotto

  Toiminta- ja toimitilaturvallisuus

Uhkatilanneriskien pienentäminen turvallisen kalustamisen keinoin. Tietoa oman työpisteen turvallisuusjärjestelyistä. Asiaa hidasteista, esteistä, pakoreiteistä sekä etäisyyden ja turvallisen sijoittumisen merkityksestä uhkailijaan nähden. Esimerkkejä siitä, kuinka voidaan parantaa omia selviytymismahdollisuuksia konfliktitilanteessa. Käymme läpi erilaisia hälyttämisen menetelmiä sekä turvallista sijoittumista työparin kanssa kohdattaessa aggressiivinen henkilö.

Halutessanne laadimme henkilökunnallenne ajantasaisen toimintaohjeistuksen uhka- ja vaaratilanteiden varalle. Ohjeistus voidaan jalkauttaa työyhteisöön muun turvallisuuskoulutuksen yhteydessä.

Rikoshyödyn pienentäminen ja kiinnijäämisriskin lisääminen ovat keinoja omaisuusrikosten ennaltaehkäisyyn ja minimoimiseen lähes jokaisella työpaikalla. Teemme halutessanne ehdotuksen tarpeisiinne sopivista henkilöturva- ja rikosilmoitinjärjestelmistä. Näillä asioilla on mahdollista luoda pysyvää turvallisuuskulttuuria ja –ajattelua työntekijöiden keskuudessa ja lisätä työhyvinvointia.

Pyydä tarjous!

Yhteydenottolomake

  Koulutusaiheita:

Turvallisuuskoulutus sosiaali- ja hoitoalalla työskenteleville

Sosiaali- ja hoitoalan turvakorttikoulutus

Asiakaspalvelun henkilöturvallisuus

Turvallisuuspaketti oppilaitosten henkilökunnalle

Tietopaketti huumeista

Puheella rauhoittelun peruskurssi

Turvallinen kotikäynti

Uhkatilanteiden hallinnan perusteet ja oikeat toimintamallit

Toiminta- ja toimitilaturvallisuus

Lakiasiaa

Kaupanalan turvallisuus

Riskienhallinta ja yritysturvallisuus

Paloturvallisuuskoulutus ja vaaratilanteen poistumisharjoitus

Itsepuolustuskurssit / IRTI JA POIS!

Kilpikoulutus

SPR ensiapukoulutus

Hoito- ja hoivatyön TURVA1

Hoito- ja hoivatyön TURVA2

AVEKKI -koulutus

Pelastussuunnittelu

Katakri II

Turvallisuuskoulutukset etänä

 
Kaakon Nettipalvelu