Pääsivu

Turvallisuus- toiminnan tavoitteita

Kurssipalautteita

Kouluttajat

Yhteydenotto

 

Turvallisuustoiminnan tavoitteita

Turvallisuusriskien tiedostaminen, tunnistaminen ja sisäistäminen antaa hyvät valmiudet kohdata ja hallita erilaisia henkilöturvallisuuteen liittyviä uhkatilanteita.

Turvallisuuskartoituksiin yhdistetyt auditoinnit yhtenäistävät tehokkaasti organisaation turvallisuuskulttuuria. Henkilöstön säännöllinen turvallisuuskoulutus lisää työpaikan myönteistä turvallisuusilmapiiriä ja ylläpitää henkilökunnan turvallisuustietoja ja -taitoja.

Turvallisuuden tulee tuottaa ja tulokset kyetä osoittamaan. Oikein mitoitetun turvallisuusvalmennuksen tavoitteena on tuottaa tavalla, jota pystytään mittaamaan. Yritysturvallisuuden oikea kohdentaminen ja ajoittaminen tuottavat kustannussäästöjä sekä takaavat toiminnan häiriöttömyyden ja jatkumisen.

 

  Koulutusaiheita:

Turvallisuuskoulutus sosiaali- ja hoitoalalla työskenteleville

Sosiaali- ja hoitoalan turvakorttikoulutus

Asiakaspalvelun henkilöturvallisuus

Turvallisuuspaketti oppilaitosten henkilökunnalle

Tietopaketti huumeista

Puheella rauhoittelun peruskurssi

Turvallinen kotikäynti

Uhkatilanteiden hallinnan perusteet ja oikeat toimintamallit

Toiminta- ja toimitilaturvallisuus

Lakiasiaa

Kaupanalan turvallisuus

Riskienhallinta ja yritysturvallisuus

Paloturvallisuuskoulutus ja vaaratilanteen poistumisharjoitus

Itsepuolustuskurssit / IRTI JA POIS!

Kilpikoulutus

SPR ensiapukoulutus

Hoito- ja hoivatyön TURVA1

Hoito- ja hoivatyön TURVA2

AVEKKI -koulutus

Pelastussuunnittelu

Katakri II

Turvallisuuskoulutukset etänä

 
Kaakon Nettipalvelu