Pääsivu

Turvallisuus- toiminnan tavoitteita

Kurssipalautteita

Kouluttajat

Yhteydenotto

  Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus

Henkilöstön on selviydyttävä erilaisissa pelastus-, hätäensiapu-, ja väkivaltatilanteissa ennen avun paikalle tuloa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus:
- auttaa koulutettavia ymmärtämään, että riskien välttäminen ja onnettomuuksien ennalta-ehkäisy kannattaa aina
- antaa jokaiselle työntekijälle valmiudet huolehtia omasta ja lähimmäistensä turvallisuudesta silloin kun työpaikalla tapahtuu jotain odottamatonta
- antaa työntekijöille perusteet omakohtaiselle vaaratilanteisiin varautumiselle

Kurssilta saatu turvakortti on todistus hyväksytysti suoritetusta vapaaehtoisesta turvakorttikoulutuksesta ja se on voimassa viisi vuotta.

Pyydä tarjous!

Yhteydenottolomake

 

  Koulutusaiheita:

Turvallisuuskoulutus sosiaali- ja hoitoalalla työskenteleville

Sosiaali- ja hoitoalan turvakorttikoulutus

Asiakaspalvelun henkilöturvallisuus

Turvallisuuspaketti oppilaitosten henkilökunnalle

Tietopaketti huumeista

Puheella rauhoittelun peruskurssi

Turvallinen kotikäynti

Uhkatilanteiden hallinnan perusteet ja oikeat toimintamallit

Toiminta- ja toimitilaturvallisuus

Lakiasiaa

Kaupanalan turvallisuus

Riskienhallinta ja yritysturvallisuus

Paloturvallisuuskoulutus ja vaaratilanteen poistumisharjoitus

Itsepuolustuskurssit / IRTI JA POIS!

Kilpikoulutus

SPR ensiapukoulutus

Hoito- ja hoivatyön TURVA1

Hoito- ja hoivatyön TURVA2

AVEKKI -koulutus

Pelastussuunnittelu

Katakri II

Turvallisuuskoulutukset etänä

 
Kaakon Nettipalvelu