Pääsivu

Turvallisuus- toiminnan tavoitteita

Kurssipalautteita

Kouluttajat

Yhteydenotto

 

Ota yhteyttä! Luotsaamme yrityksenne kohti korkeatasoista turvallisuuskulttuuria!

RISKIENHALLINTA JA YRITYSTURVALLISUUS

Turvallisuuskatselmus

Käymme yrityksen, viraston tai laitoksen turvallisuushenkilöstön kanssa läpi kohteen turvallisuusohjeistoja ja -käytäntöjä sekä arvioimme kohteessa käytännön toimenpiteiden vastaavuutta annettujen ohjeiden kanssa.
Tarvittaessa laadimme henkilökunnallenne toimintaohjeistuksen uhka- ja vaaratilanteiden varalle sekä teemme ehdotuksen sopivista henkilöturva- ja rikosilmoitinjärjestelmistä.

Tavoitteenamme on asiakkaidemme henkilöturvallisuuden varmistaminen, vaaratilanteiden ennaltaehkäisy sekä irtaimen omaisuuden suojaaminen osana oikein mitoitettua ja järkevää riskienhallintaa.

Turvallisuusriskianalyysi ja auditointi

Riskianalyysi on kattava selvitys yrityksen ja organisaation turvallisuuden nykytilasta. Analyysin tarkoituksena on kartoittaa yrityksen toimintaan kohdistuvia riskejä, määrittää sen turvallisuustaso ja antaa konkreettisia ohjeita turvallisuuskulttuurin kehittämisessä.
Riskianalyysi sisältää auditoinnin joka suoritetaan puolen vuoden kuluttua raportin luovuttamisesta. Auditoinnissa käydään läpi raportissa esitettyjen toimenpide-ehdotusten käytännön toteutukset.
Riskianalyysi on edellytys yritysturvallisuustoiminnan tason määritykselle ja toteuttamisen oikealle mitoittamiselle.

Yritysten, virastojen ja laitosten turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat

Laadimme yhteistyössä turvallisuushenkilöstönne kanssa turvallisuussuunnitelmia ja -ohjeistuksia, joiden tavoitteena on erilaisten rikosriskien sekä vaarojen tunnistaminen, onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja niiden seurausten rajoittaminen.

Lakisääteiset pelastussuunnitelmat teemme yhteistyössä kiinteistön/yrityksen nimetyn turvallisuushenkilöstön kanssa. Suunnitelmaan sisältyy katselmus kiinteistössä ja mahdollisten turvallisuusepäkohtien, vikojen, puutteiden ja riskien kirjaaminen. Parannusehdotuksen teemme kirjallisena. Suunnitelmat ja ohjeistukset voimme jalkauttaa työyhteisöön, järjestämällä koulutus- ja infotilaisuuksia.

cid:image002.jpg@01CBC9FA.6F6A3730

Pyydä tarjous!

Yhteydenottolomake

  Koulutusaiheita:

Turvallisuuskoulutus sosiaali- ja hoitoalalla työskenteleville

Sosiaali- ja hoitoalan turvakorttikoulutus

Asiakaspalvelun henkilöturvallisuus

Turvallisuuspaketti oppilaitosten henkilökunnalle

Tietopaketti huumeista

Puheella rauhoittelun peruskurssi

Turvallinen kotikäynti

Uhkatilanteiden hallinnan perusteet ja oikeat toimintamallit

Toiminta- ja toimitilaturvallisuus

Lakiasiaa

Kaupanalan turvallisuus

Riskienhallinta ja yritysturvallisuus

Paloturvallisuuskoulutus ja vaaratilanteen poistumisharjoitus

Itsepuolustuskurssit / IRTI JA POIS!

Kilpikoulutus

SPR ensiapukoulutus

Hoito- ja hoivatyön TURVA1

Hoito- ja hoivatyön TURVA2

AVEKKI -koulutus

Pelastussuunnittelu

Katakri II

Turvallisuuskoulutukset etänä

 
Kaakon Nettipalvelu