Pääsivu

Turvallisuus- toiminnan tavoitteita

Kurssipalautteita

Kouluttajat

Yhteydenotto

  Paloturvallisuuskoulutus

Koulutuksesta vastaavat palo- ja pelastusalan ammattilaiset, joilla on useiden vuosien käytännön kokemus palo-, pelastus-, sekä ensihoitotehtävistä. Kurssilla tarjoamme perustiedot ja taidot päivittäisestä palonehkäisystä työpaikalla ja kotona sekä valmiuden toimia oikein tulipalossa. Käymme läpi alkutoimenpiteitä tulipalotilanteessa, hätäilmoituksen ja hälytyksen tekemistä sekä harjoittelemme turvallista poistumista savuisesta tilasta.
Tutustumme alkusammuttimien oikeaoppiseen käyttöönottoon sekä harjoittelemme sammutusta erityyppisillä alkusammuttimilla ja sammutuspeitteellä.

Sammutuskuva

Vaaratilanteen poistumisharjoitus

Tulipalo, pommiuhkaus tai muu yllättävä vaaratilanne. Osataanko työpaikallanne toimia oikein ja maltillisesti ennen viranomaisten saapumista? Järjestämme henkilöstöllenne hyvin valmistellun ja räätälöidyn harjoituksen vaaratilanteen varalta sekä koulutamme samalla ennaltaehkäisyyn. Harjoitusta suunniteltaessa olemme yhteydessä alan viranomaisiin sekä vakuutusyhtiöön.

Hätäsiirtoharjoitus

Osaatko toimia tulipalo- tai muussa vaaratilanteessa tehokkaasti, kun evakuoitavana on vuodepotilaita tai huonokuntoisia liikuntaesteisiä vanhuksia? Järjestämme hyvin valmistellun hätäsiirtoharjoituksen turvallisuuskartoituksineen, joko muun paloturvallisuuskoulutuksen yhteydessä tai erillisenä harjoituksena.

Pyydä tarjous!

Yhteydenottolomake

  Koulutusaiheita:

Turvallisuuskoulutus sosiaali- ja hoitoalalla työskenteleville

Sosiaali- ja hoitoalan turvakorttikoulutus

Asiakaspalvelun henkilöturvallisuus

Turvallisuuspaketti oppilaitosten henkilökunnalle

Tietopaketti huumeista

Puheella rauhoittelun peruskurssi

Turvallinen kotikäynti

Uhkatilanteiden hallinnan perusteet ja oikeat toimintamallit

Toiminta- ja toimitilaturvallisuus

Lakiasiaa

Kaupanalan turvallisuus

Riskienhallinta ja yritysturvallisuus

Paloturvallisuuskoulutus ja vaaratilanteen poistumisharjoitus

Itsepuolustuskurssit / IRTI JA POIS!

Kilpikoulutus

SPR ensiapukoulutus

Hoito- ja hoivatyön TURVA1

Hoito- ja hoivatyön TURVA2

AVEKKI -koulutus

Pelastussuunnittelu

Katakri II

Turvallisuuskoulutukset etänä

 
Kaakon Nettipalvelu