Pääsivu

Turvallisuus- toiminnan tavoitteita

Kurssipalautteita

Kouluttajat

Yhteydenotto

  KATAKRI II

Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II (Katakri II) sisältää neljä osa-aluetta: hallinto, henkilöstö, fyysinen ja tietoturva.

Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö eli KATAKRI on toteutettu yhtenäistämään viranomaistoimintoja, kun viranomainen toteuttaa yrityksessä tai muussa yhteisössä kohteen turvallisuustason tarkastuksen. Kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön toinen päätavoite on auttaa yrityksiä, yhteisöjä sekä viranomaisia omassa sisäisessä turvallisuustyössään.

Meillä on kokemusta IV-II-tason ympäristöistä ja niiden kehittämisestä. Jos sinulla on tarve kehittää organisaatiotasi tai palveluitasi sen pohjalta, autamme mielellämme. Teemme konsultointia kaikilla osa-alueilla sekä hallinnollisesta että teknisestä näkökulmasta. Teemme myös esiauditointeja. Asiakas saa kaikista auditoinneista palautteen, joka sisältää paitsi mahdolliset havaitut poikkeamat myös toimenpidesuositukset ja kehitysehdotukset, joiden avulla asiakas voi toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Valtioneuvoston linna

Ota yhteyttä ja pyydä esittely 

Yhteydenottolomake

  Koulutusaiheita:

Turvallisuuskoulutus sosiaali- ja hoitoalalla työskenteleville

Sosiaali- ja hoitoalan turvakorttikoulutus

Asiakaspalvelun henkilöturvallisuus

Turvallisuuspaketti oppilaitosten henkilökunnalle

Tietopaketti huumeista

Puheella rauhoittelun peruskurssi

Turvallinen kotikäynti

Uhkatilanteiden hallinnan perusteet ja oikeat toimintamallit

Toiminta- ja toimitilaturvallisuus

Lakiasiaa

Kaupanalan turvallisuus

Riskienhallinta ja yritysturvallisuus

Paloturvallisuuskoulutus ja vaaratilanteen poistumisharjoitus

Itsepuolustuskurssit / IRTI JA POIS!

Kilpikoulutus

SPR ensiapukoulutus

Hoito- ja hoivatyön TURVA1

Hoito- ja hoivatyön TURVA2

AVEKKI -koulutus

Pelastussuunnittelu

Katakri II

Turvallisuuskoulutukset etänä

 
Kaakon Nettipalvelu