Pääsivu

Turvallisuus- toiminnan tavoitteita

Kurssipalautteita

Kouluttajat

Yhteydenotto

  Ensiavun peruskurssi EA 1 16h
•Miten toimia onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa
•Hätäpuhelun soittaminen
•Potilaan tutkiminen ja hätäensiapu
•Peruselvytys (Painelu-puhalluselvytys + defibrillointi)
•Vierasesine hengitysteissä
•Tajuttomalle henkilölle annettava ensiapu
•Haavojen ja runsaiden verenvuotojen tyrehdytys
•Verenkiertojärjestelmä ja sokki
•Sairauskohtaukset
•Palovammat
•Murtumat, nyrjähdykset ja pienet tapaturmat
•Myrkytykset
 
Ensiavun jatkokurssi EA 2 16h
•Miten toimia onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa
•Potilaan tutkiminen ja hätäensiapu
•Peruselvytys aikuinen, lapsi ja vauva (Painelu-puhalluselvytys + defibrillointi)
•Vierasesine hengitysteissä
•Tajuttomalle henkilölle annettava ensiapu ja jatkotarkkailu
•Haavojen ja runsaiden verenvuotojen tyrehdytys
•Verenkiertojärjestelmä ja sokki
•Sairauskohtaukset
•Vammamekanismit ja vammamekanismin perusteella epäiltävät vammat ja niiden ensiapu
•Lantion, selkärangan ja kasvojen alueen vammat
•Loukkaantuneen tarkkailu ja ensiapuasennot
•Kylmästä tai lämpimästä aiheutuvat vammat
•Vapaavalintaisia syventäviä harjoituksia kohderyhmän toiveiden mukaan
 
Ensiavun kertauskurssi 4h
•Miten toimia onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa
•Hätäpuhelun soittaminen
•Potilaan tutkiminen ja hätäensiapu
•Peruselvytys (Painelu-puhalluselvytys + defibrillointi)
•Vierasesine hengitysteissä
•Tajuttomalle henkilölle annettava ensiapu
•Verenkierto ja sokki
 
Hätäensiapu 4h
•Miten toimia onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa
•Hätäpuhelun soittaminen
•Potilaan tutkiminen ja hätäensiapu
•Peruselvytys (Painelu-puhalluselvytys + defibrillointi)
•Vierasesine hengitysteissä
•Tajuttomalle henkilölle annettava ensiapu
•Verenkierto ja shokki
 
Hätäensiapu 6h
•Miten toimia onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa
•Hätäpuhelun soittaminen
•Potilaan tutkiminen ja hätäensiapu
•Peruselvytys (Painelu-puhalluselvytys + defibrillointi)
•Vierasesine hengitysteissä
•Tajuttomalle henkilölle annettava ensiapu
•Haavojen ja runsaiden verenvuotojen tyrehdytys
•Verenkiertojärjestelmä ja sokki
•Sairauskohtaukset

Hätäensiapu 8h
•Miten toimia onnettomuuden tai sairauskohtauksen sattuessa
•Hätäpuhelun soittaminen
•Potilaan tutkiminen ja hätäensiapu
•Peruselvytys (Painelu-puhalluselvytys + defibrillointi)
•Vierasesine hengitysteissä
•Tajuttomalle henkilölle annettava ensiapu
•Haavojen ja runsaiden verenvuotojen tyrehdytys
•Verenkiertojärjestelmä ja sokki
•Sairauskohtaukset
•Palovammat
 
Elvytys ja defibrillaatio 4h
•Elottomuuden syyt
•Elottoman ja tajuttoman potilaan tunnistaminen
•Hätäilmoitus
•Elvytys
•Tajuttoman ensiapu
 
Ammattikuljettajan ensiapu 7h
•Liikenteen riskit
•Tavallisimmat liikenneonnettomuudesta johtuvat vammat ja niiden ensiapu
•Oma ja muiden turvallisuus auttamistilanteessa
•Henkeä uhkaavat tilanteet
•Erityistilanteet ja evakuointi
•Sairauskohtaukset
•Ensiapuvälineet

Lasten ensiapu 4h
•Vieras esine hengitysteissä
•Tajuton lapsi
•Lapsen elvytys
•Lasten tyypilliset vammat
•Lapsi sairastaa
 

Kurssit noudattavat SPR:n koulutusohjelmaa ja kaikkia kursseja voidaan räätälöidä kohderyhmälle sopiviksi. Kouluttajana toimii ETK- pätevyyden omaava ensihoitaja, joten kursseista voi tarvittaessa hakea Kela-korvausta yhteistyössä oman työterveyshuollon kanssa. Kaikki kurssit myös ruotsiksi.

Pyydä tarjous!

Yhteydenottolomake

  Koulutusaiheita:

Turvallisuuskoulutus sosiaali- ja hoitoalalla työskenteleville

Sosiaali- ja hoitoalan turvakorttikoulutus

Asiakaspalvelun henkilöturvallisuus

Turvallisuuspaketti oppilaitosten henkilökunnalle

Tietopaketti huumeista

Puheella rauhoittelun peruskurssi

Turvallinen kotikäynti

Uhkatilanteiden hallinnan perusteet ja oikeat toimintamallit

Toiminta- ja toimitilaturvallisuus

Lakiasiaa

Kaupanalan turvallisuus

Riskienhallinta ja yritysturvallisuus

Paloturvallisuuskoulutus ja vaaratilanteen poistumisharjoitus

Itsepuolustuskurssit / IRTI JA POIS!

Kilpikoulutus

SPR ensiapukoulutus

Hoito- ja hoivatyön TURVA1

Hoito- ja hoivatyön TURVA2

AVEKKI -koulutus

Pelastussuunnittelu

Katakri II

Turvallisuuskoulutukset etänä

 
Kaakon Nettipalvelu