Pääsivu

Turvallisuus- toiminnan tavoitteita

Kurssipalautteita

Kouluttajat

Yhteydenotto

 

AVEKKI -koulutus

Ennaltaehkäisystä huolimatta aggressiotilanteet syntyvät useimmiten yllättäen. Tämän vuoksi yksittäisillä, paikalla olevilla työntekijöillä / työyhteisöillä tulee olla hyvät valmiudet kohdata näitä nopeasti kehittyviä ja vaikeita, joskus jopa traumaattisia sekä voimia kuluttavia tilanteita.

AVEKKI-sana tulee sanoista: A=Aggressio, V=Vuorovaikutus, E=Ennaltaehkäisy, Ennakointi ja Hallinta, K=Koulutus, K=Kehittäminen ja I=Integraatio

AVEKKI -toimintaprosessi koostuu viidestä osasta: Ennaltaehkäisy, Ennakointi, Hallinta, Jälkiselvittely ja Oppiminen. Prosessin ymmärtämisen myötä tarkoituksena on luoda organisaatioille/työyhteisöille/työntekijöille malli jonka avulla he pystyisivät arvioimaan oman työn turvallisuutta, hallitsemaan/toimia turvallisesti tilanteissa ja oppia purkamaan työn haitallista kuormitusta. Turvallisuus ei ole erillinen työn osa, vaan turvallisuus tulee suunnitelmallisuudesta ja siitä että henkilöstä sitoutuu toteuttamaan suunnitelmaa.

Toimintaamme ohjaa suomalainen lainsäädäntö (mm. työturvallisuuslaki ja hoito/hoiva-alaa koskevat lait)

Keskeisimmät koulutuksissa käytettävät tavat ovat vuorovaikutteisia. Yhdessä oppien yksiköitä koskevien teemojen äärellä teemme tarvittaessa myös räätälöityjä harjoitteita.

AVEKKI -toimintatapamalli ja sen toimintaprosessi tarjoaa aggressio käyttäytymisen hallinnassa tarvittavan tiedon ja osaamisen. Tavoitteena on teoriatiedon ja käytännön osaamisen vahvistaminen sekä jo aiemmin opitun osaamisen päivittäminen.

Koulutuksen sisältöä:

  • AVEKKI-toimintatapamalli
  • Ennaltaehkäisy ja tilannekohtainen ennakointi
  • Vireystilan merkitys omassa toiminnassa
  • Turvallinen hallinta, tähän osioon räätälöidyt harjoitteet tarvittaessa
  • Jälkiselvittelyn neljä tasoa ja oppiminen

Hätävarjelu omana koulutus sisältönä. Voidaan liittää suppeana osana muihin koulutuksiin.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka kohtaavat työssään aggressiota. Aggressio voi olla henkistä, sanallista tai fyysistä. Koulutuksen kesto voidaan sopia tapauskohtaisesti, huomioimalla asiakkaan tarpeet ja koulutushistoria.

Pyydä tarjous!

Yhteydenottolomake

  Koulutusaiheita:

Turvallisuuskoulutus sosiaali- ja hoitoalalla työskenteleville

Sosiaali- ja hoitoalan turvakorttikoulutus

Asiakaspalvelun henkilöturvallisuus

Turvallisuuspaketti oppilaitosten henkilökunnalle

Tietopaketti huumeista

Puheella rauhoittelun peruskurssi

Turvallinen kotikäynti

Uhkatilanteiden hallinnan perusteet ja oikeat toimintamallit

Toiminta- ja toimitilaturvallisuus

Lakiasiaa

Kaupanalan turvallisuus

Riskienhallinta ja yritysturvallisuus

Paloturvallisuuskoulutus ja vaaratilanteen poistumisharjoitus

Itsepuolustuskurssit / IRTI JA POIS!

Kilpikoulutus

SPR ensiapukoulutus

Hoito- ja hoivatyön TURVA1

Hoito- ja hoivatyön TURVA2

AVEKKI -koulutus

Pelastussuunnittelu

Katakri II

Turvallisuuskoulutukset etänä

 
Kaakon Nettipalvelu