Pääsivu

Turvallisuus- toiminnan tavoitteita

Kurssipalautteita

Kouluttajat

Yhteydenotto

 

AVEKKI -koulutus

Ennaltaehkäisystä huolimatta väkivaltatilanteet syntyvät useimmiten yllättäen. Tämän vuoksi yksittäisillä, paikalla olevilla työntekijöillä tulee olla hyvät henkilökohtaiset valmiudet kohdata näitä nopeasti kehittyviä ja vaikeita, traumaattisia sekä voimia kuluttavia tilanteita.

AVEKKI -toimintaprosessi alkaa jo toimintaympäristön ja siellä asioivien henkilöiden aktiivisesta tarkkailusta, jotta mahdollisesti ilmenevä väkivallan uhka havaitaan ajoissa. Toimintaprosessi päättyy väkivallan uhan tai väkivaltaisuuden hallintaan ja sen jälkeen tapahtuvaan toiminnan päättämiseen, arvioimiseen, jälkikäsittelyyn ja tapahtuneesta oppimiseen.

AVEKKI -koulutuksessa keskeisemmiksi painopistealueiksi on valittu aggressiivisuutta ja väkivaltaa käytännössä kohtaavan yksittäisen työntekijän ryhmätyötaitojen harjaannuttaminen.

AVEKKI -toimintatapamalli ja sen toimintaprosessi tarjoaa väkivaltaisen käyttäytymisen hallinnassa tarvittavan tiedon ja osaamisen. Tavoitteena on oman yksilöllisen teoriatiedon ja käytännön osaamisen vahvistaminen sekä jo aiemmin opitun osaamisen päivittäminen.

Koulutuksen sisältöä:

  • väkivallan uhan tai väkivallan havaitseminen
  • oman tunnetilan haltuunotto
  • tilanteen ja yhteistyötarpeen arviointi
  • toimintatavan valinta
  • intervention toteutuminen
  • tarvittavat jatkotoimenpiteet
  • toiminnan arviointi ja siitä oppiminen


Koulutus on tarkoitettu väkivaltatilanteiden uhassa työskenteleville. Koulutuksen kesto voidaan sopia tapauskohtaisesti, huomioimalla asiakkaan koulutushistoria.

Pyydä tarjous!

Yhteydenottolomake

  Koulutusaiheita:

Turvallisuuskoulutus sosiaali- ja hoitoalalla työskenteleville

Sosiaali- ja hoitoalan turvakorttikoulutus

Asiakaspalvelun henkilöturvallisuus

Turvallisuuspaketti oppilaitosten henkilökunnalle

Tietopaketti huumeista

Puheella rauhoittelun peruskurssi

Turvallinen kotikäynti

Uhkatilanteiden hallinnan perusteet ja oikeat toimintamallit

Toiminta- ja toimitilaturvallisuus

Lakiasiaa

Kaupanalan turvallisuus

Riskienhallinta ja yritysturvallisuus

Paloturvallisuuskoulutus ja vaaratilanteen poistumisharjoitus

Itsepuolustuskurssit / IRTI JA POIS!

Prinsessojen itsepuolustuskurssit

Kilpikoulutus

SPR ensiapukoulutus

Hoito- ja hoivatyön TURVA1

Hoito- ja hoivatyön TURVA2

AVEKKI -koulutus

Pelastussuunnittelu

Katakri II

Turvallisuuskoulutukset etänä

 
Kaakon Nettipalvelu